Kurzy, školenia, semináre

Odpadové hospodárstvo, modul I.

Kurz je vhodný najmä pre začiatočníkov v odpadovom hospodárstve, pretože školíme od základov. Pokročilí získajú doplnenie informácií a prehľad o nových legislatívnych zmenách. Poskytujeme zrozumiteľný výklad s množstvom príkladov z praxe. Po kurze zasielame aktuálny formulár evidenčného listu a ročného ohlásenia o vzniku odpadov. Školenie pre jednotlivcov aj firmy.

 • úvod do problematiky pre pochopenie environmentálnych súvislostí vo firme
 • legislatíva odpadového hospodárstva: Zákon o odpadoch, Katalóg odpadov, Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • ako evidovať triedený zber komunálnych odpadov
 • kedy sa nebezpečná látka mení na nebezpečný odpad
 • zhromažďovanie a skladovanie odpadov
 • čo je KBÚ, ILNO, SLNO a prečo spolu súvisia
 • kedy a ako si firma musí vybaviť Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu (podľa záujmu aj informácie k ostatným druhom súhlasov)
 • čo robiť s elektroodpadom, tonermi, pneumatikami
 • zákonné povinnosti z hľadiska termínov - čo dokedy musíte stihnúť a ako dlho je potrebné evidencie archivovať
 • praktická časť: vyplnenie Evidenčného listu a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • diskusia, riešenie problémov z praxe

Informácia

Miesto konania kurzu: v súčasnosti online, prípadne u Vás vo firme
Termín: dohodou
Trvanie kurzu: 5 hodín
Cena kurzu: 66 EUR s DPH (55 EUR bez DPH)

V cene sú zahrnuté študijné materiály a certifikát.

Prihláška


Kontakty

 • www.siat.tech
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • +421 910 566 573
 • +421 948 464 553

Kontakty

 • SIAT s.r.o.
 • Nádražná 893/50
  958 01 Partizánske, Slovakia
 • IČO: 52 514 986
 • IČ DPH: SK2121051504

Sledujte nás


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu