Skip to main content

Kurzy, školenia, semináre

Kurz priemyselnej pneumatiky

Tento kurz poskytuje základné témy a požiadavky pre školenie priemyselnej pneumatiky pre zvýšenie kvalifikácie údržbárov a technikov údržby v priemyselných podnikoch a záujemcov o toto povolanie. Samozrejme, osnova sa môže prispôsobiť konkrétnym potrebám účastníkov a tiež môže byť doplnená o ďalšie témy a praktické cvičenia v závislosti od potrieb účastníkov.

 1. Úvod do pneumatických systémov
 • Vysvetlenie pneumatického systému a jeho funkcie
 • Základné zložky pneumatického systému: kompresor, filtre, regulátory, ventilové bloky, aktuátory, hadice a spojovacie prvky
 1. Základy pneumatiky
 • Pneumatické prvky: valce, motory, ventily, senzory a iné
 • Charakteristiky pneumatických prvkov: veľkosť, výkon, rýchlosť, tlak a tok
 1. Návrh pneumatického systému
 • Návrh a výpočet pneumatických systémov pre konkrétnu aplikáciu
 • Výber správnych pneumatických prvkov pre dosiahnutie optimálnej výkonnosti a efektívnosti
 1. Diagnostika a údržba pneumatických systémov
 • Identifikácia a diagnostika porúch v pneumatických systémoch
 • Preventívna údržba pneumatických systémov a ich pravidelná kontrola
 1. Bezpečnosť pri práci s pneumatickými systémami
 • Bezpečnostné opatrenia pre prácu s pneumatickými systémami a ich komponentmi
 • Identifikácia rizík a prevencia nebezpečných situácií v práci s pneumatickými systémami
 1. Praktické ukážky a cvičenia
 • Praktické ukážky na fungovanie pneumatických systémov
 • Cvičenia na diagnostiku porúch a údržbu pneumatických systémov

Poznámka: Osobitná pozornosť bude venovaná zákonom a bezpečnostným normám, ktoré sa týkajú použitia pneumatických systémov v priemyslových podnikoch.

Informácia

Miesto konania kurzu: online, prípadne u Vás vo firme
Termín: dohodou
Trvanie kurzu: 16 hodín

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a certifikát.

Prihláška