Skip to main content

Kurzy, školenia, semináre

Kurz IT Fitness

Kurz IT Fitness je určený pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých v oblasti používania počítača a internetu. Tento kurz pomôže účastníkom rozvíjať ich základné znalosti o počítači a internete a zlepšiť ich schopnosti práce s týmito technológiami. Tu je návrh osnovy kurzu IT Fitness:

 1. Úvod do IT technológií
 • Vysvetlenie základných pojmov v oblasti IT technológií
 • Predstavenie rôznych typov počítačov a ich použitia
 • Výhody a nevýhody používania počítača a internetu
 1. Používanie operačného systému
 • Základné funkcie operačného systému a jeho rozhranie
 • Praktické cvičenia v používaní operačného systému
 1. Práca s dokumentami a súbormi
 • Vytváranie, otváranie, ukladanie a zdieľanie dokumentov a súborov
 • Praktické cvičenia v práci s dokumentami a súbormi
 1. Práca s internetom
 • Používanie webového prehliadača a vyhľadávanie informácií na internete
 • Praktické cvičenia v práci s internetom
 1. Komunikácia na internete
 • E-mailová komunikácia
 • Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí a online chatov
 1. Zabezpečenie počítača a osobných údajov
 • Základné zásady zabezpečenia počítača a osobných údajov
 • Praktické cvičenia v zabezpečovaní počítača a osobných údajov
 1. Základy práce s nástrojmi na internete
 • Online nástroje pre prácu s dokumentmi, tabuľkami a prezentáciami
 • Praktické cvičenia v práci s nástrojmi na internete
 1. Záverečné cvičenie a zhodnotenie kurzu
 • Zhodnotenie pokroku účastníkov kurzu
 • Diskusia o ďalších možnostiach rozvoja znalostí v oblasti IT

Poznámka: Osobitná pozornosť bude venovaná zabezpečeniu prostredia pre bezpečné a efektívne učenie sa s využitím moderných technológií, ako sú online nástroje a vzdelávacie platformy.

Informácia

Miesto konania kurzu: online, u zákazníka.
Termín: upresníme podľa počtu záujemcov
Trvanie kurzu: 10 hod.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a doklad o absolvovaní kurzu.

Prihláška